Právne služby online

S veľa klientmi som sa vôbec nestretla a ich požiadavka na právnu službu bola vybavená. Výhodou online služieb je možnosť vzájomne vec riešiť napríklad z pohodlia domova a po dohode kedykoľvek. Online stretnutie nahrádza osobné stretnutie. Na zaslanie fotiek alebo sken dokumentov sú dostatočné prostriedky online priestoru. Takúto cestu služieb som si vybrala pred tromi rokmi a užitočnosť tohto rozhodnutia bola potvrdená celospoločenskými zmenami, ktorými sme všetci žili. Spolu s rozhodnutím o online službách som po rokoch právnej praxe prijala, že potrebujem poskytovať právne služby ľuďom, ktorí rozlišujú nízke a vysoké vibrácie a sú vedomí pri voľbe medzi nimi. Za doterajšiu prax online poskytovania právneho poradenstva viem, že je možné:

  • vybaviť požiadavky na zmluvy o prevode vlastníckeho práva – či už si usporiadavate rodinný majetok, alebo kupujete nehnuteľnosť na bývanie, zamieňate pozemky;
  • poskytovať podporu začínajúcim podnikateľom, ale aj tým etablovaným;
  • nastaviť taktiku pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva a sprevádzať celým procesom;
  • riešiť vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po jeho zániku dohodou;
  • skontrolovať a/alebo navrhnúť akúkoľvek zmluvu v rámci realitného obchodu;
  • sprevádzať dedičským konaním o novoobjavenom majetku;
  • vysvetliť a sformulovať podmienky nájomného vzťahu do zmluvy;
  • nastaviť taktiku obrany proti žalobe … výpočet príkladov nie je konečný! 

Adresátmi služieb sú najmä ľudia a/alebo subjekty, ktorí majú záujem riešeniu vlastných záležitostí rozumieť, byť aktívni a súčinní, a takto optimalizovať náklady na právnu službu, čo je prirodzený a vyhľadávaný efekt.

Zdieľať:

Máte nejaké otázky? Napíšte mi, prosím, správu.

info@janazlochova.sk

Zostaňme v kontakte.

Vyplňte, prosím, kontaktný formulár.