"Ja som sprievodca v labyrinte práva."

JUDr. Jana Zlochová, LL.M., advokátka

Právom sa aktívne zaoberám od roku 2002, vrátane praxe advokátskeho koncipienta. Prax doplnila moje vedomosti získané v oblasti práva štúdiom na univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici (Mgr., JUDr.) a na Nottigham University Great Britain (LL.M.).

Páči sa mi vyjadrenie Pjér la Šé´z: "V každom vzťahu, ale i celkovo v živote, existujú vlastne dve inštitúcie, ktoré sa nedajú v žiadnom prípade obísť - dohoda a rozhodnutie." Za mňa osvieženie právom vidím v konzultáciách s cieľom vedieť si vybrať medzi týmito dvoma inštitútmi.

Právnymi vzťahmi sú pretkané naše každodenné vzťahy. Po rokoch praxe sa v súčasnosti živím sprevádzaním pri majetkových otázkách. Na stránke k tomu slúži kontaktný formulár.

Ďalšou oblasťou môjho veľkého záujmu je zodpovednosť štátu za rozhodnutia najmä vo sfére vlastníctva. Ak sa na mňa obrátite v právnej otázke, odpoviem Vám písomne prostredníctvom emailu. Zároveň som otvorená novým vzájomným možnostiam v zatiaľ bližšie nešpecifikovanej oblasti poradenstva Iné právne služby.

info@janazlochova.sk

Rada zodpoviem na Vaše otázky.

Vyplňte, prosím, kontaktný formulár.